3
ستاسو درجه
درجه
مادي شهزادګۍ اوسط 3 / 5 بهر 2
رتبو
N / A ، دا 666 لیدونه لري
د بدیل
اوسمهال کول
لیکوال
اوسمهال کول
هنرمند
اوسمهال کول
ډول (ډولونه)
ډول
اوسمهال کول