4
ستاسو درجه
درجه
حتی که… اوسط 4 / 5 بهر 1
رتبو
N / A ، دا 783 لیدونه لري
د بدیل
اوسمهال کول
لیکوال
اوسمهال کول
هنرمند
اوسمهال کول
ډول (ډولونه)
ډول
اوسمهال کول